Logo  Logo  Logo

Social media na overlijden

Het opzeggen van social media-accounts was voorheen een lastige opgave. Gelukkig bieden bekende social media platformen een steeds betere ondersteuning in het opzeggen van accounts na een overlijden.

Facebook 

Als een Facebookgebruiker is overleden, zijn er drie mogelijkheden voor het Facebook-profiel:

  1. Account verwijderen
  2. Herdenkingsstatus geven
  3. Account laten bestaan

Als een Facebookgebruiker is overleden, kunnen de nabestaanden ervoor kiezen om het account te verwijderen. Dit verzoek moet bij Facebook worden ingediend. Het account wordt dan volledig verwijderd. Alle informatie, foto’s, statusupdates en vriendschappen worden verwijderd en zijn daardoor voor niemand meer te bekijken. Het Facebook account van de overleden persoon is dan volledig gewist. Deze opdracht kan alleen worden ingediend door naaste familieleden.

Twitter

Het account van een overleden Twittergebruiker kan door een familielid of ander bevoegd persoon worden gedeactiveerd. Hiervoor dient u een formulier in te vullen.

Formulier Twitter Account overledene opzeggen

U wordt gevraagd een aantal gegevens in te vullen en in welke relatie u tot de overledene stond. Nadat u het formulier heeft ingevuld, ontvangt u per mail een bevestiging van uw aanvraag. U wordt vervolgens gevraagd de overlijdensakte en een kopie van het legitimatiebewijs te sturen. Nadat u dit heeft gedaan, wordt het verzoek officieel in behandeling genomen.

LinkedIn

LinkedIn is een zakelijk netwerk waar veel automatische notificaties worden weergegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat LinkedIn berichten plaatst over bijv. een jubileum. Om dit te voorkomen, kunt u het account van een overleden persoon laten verwijderen. Hiervoor dient u een formulier in te vullen.

Formulier LinkedIn Account overledene opzeggen

Nadat u het formulier heeft ingevuld, wordt de aanvraag in behandeling genomen. LinkedIn houdt u per mail op de hoogte van de status.

Overige accounts

Er zijn verschillende websites die u kunnen helpen bij het opzeggen van online accounts na overlijden. Bijvoorbeeld: Accountkiller

Heeft u informatie nodig?

Dag en nacht persoonlijk contact
Bel: 0223 - 633 221