Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Bij overlijden
24/7 bereikbaar:

Testament

Wanneer u overlijdt en u heeft geen testament opgesteld, dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van het versterferfrecht. Hierin staat aangegeven wie recht hebben op uw vermogen. Deze rechthebbenden zijn uw erfgenamen. Door het opstellen van een testament kunt u afwijken van de standaardregels van het versterferfrecht. U kunt bijvoorbeeld één of meer erfgenamen uitsluiten of juist voorwaarden en bepalingen opleggen aan de erfgenamen.

Opmaken door notaris

Een testament laat u opmaken door een notaris. De notaris laat bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag inschrijven dat u een testament heeft opgemaakt.

Ik wil graag iets voor een ander betekenen.”

Ellen van Groesen
Gastvrouw en medewerker receptie

Wij zijn er

voor u in de regio

Oleahof Uitvaartzorg is werkzaam in de gehele kop van Noord-Holland. Wij beschikken over twee eigen locaties.

Waar kunnen we u mee

van dienst zijn?

Wat is uw 

situatie?

Waar kunnen we u mee van dienst zijn?
Ga naar de inhoud