Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bij overlijden
24/7 bereikbaar:

Zelf regelen

Bij leven

Bij leven kunt u al veel zelf regelen voor uw uitvaart. Zo neemt u uw naasten veel werk uit handen en kunt u vooraf zelf een uitvaart regelen die exact bij u past. Er zijn verschillende mogelijkheden om zaken voor uw uitvaart bij leven te organiseren. Wij helpen u hier natuurlijk graag kosteloos bij. Hieronder staan een aantal mogelijkheden opgesomd.

Voorbespreking met een uitvaartleider
Wanneer u duidelijke ideeën heeft over de uitvaart en dat wilt gaan vastleggen, kunt u vooraf de uitvaart geheel vrijblijvend bespreken. Dit is natuurlijk ook mogelijk wanneer u juist niet weet waar u moet beginnen. Klik hier om uw gegevens achter te laten zodat wij contact met u opnemen of neem contact op met ons via 0223-633221.

Uitvaartwensen
Niet iedereen komt plotseling te overlijden. Sommige mensen denken tijdens het ziekbed na over het naderende afscheid en hebben specifieke uitvaartwensen. Klik hier om uw wensen vast te leggen of klik hier om een gratis wensenboekje aan te vragen.

Depositofonds
De Stichting Depositofonds Uitvaartcentrum Den Helder biedt de mogelijkheid om zelf te sparen voor uw uitvaart. De hoogte en de frequentie van het bedrag bepaalt u zelf. Jaarlijks krijgt u een overzicht van het opgebouwde bedrag. Het saldo komt pas vrij op het moment van overlijden.

Testament
Wanneer u overlijdt en u heeft geen testament opgesteld, dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van het versterferfrecht. Hierin staat aangegeven wie recht heeft op uw vermogen. De rechthebbenden zijn uw erfgenamen. Door het opstellen van een testament kunt u afwijken van de standaardregels van het versterferfrecht. U kunt bijvoorbeeld één of meer erfgenamen uitsluiten of juist voorwaarden en bepalingen opleggen aan de erfgenamen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met een notaris naar keuze.

Uitvaartverzekeringen
Ongeacht waar u bent verzekerd, staat het u vrij door Oleahof Uitvaartzorg de uitvaart te laten verzorgen. Voor nadere informatie zijn wij altijd bereid u toelichting te geven. Veiligstellen biedt zekerheid. Het is mogelijk om een verzekering voor uw uitvaart af te sluiten. Wij adviseren u hier niet in, maar informeren u graag over de soorten uitvaartverzekeringen en de keuzevrijheid.

Lidmaatschap uitvaartvereniging
De Algemene Uitvaartvereniging Den Helder is in 2012 ontbonden waardoor de jaarlijkse contributie is komen te vervallen. Echter de voordelen die voortvloeiden uit het vroegere lidmaatschap zijn behouden. U blijft bij ons ingeschreven staan als lid en houdt het recht op de lidmaatschapskorting van € 240,- als de uitvaart door ons wordt geregeld.

Een goede verzorging waar de nabestaanden tevreden over zijn, geeft mij veel voldoening.”

Martha Hilberts
Zorgteam medewerker

Wij zijn er

voor u in de regio

Oleahof Uitvaartzorg is werkzaam in de gehele kop van Noord-Holland. Wij beschikken over twee eigen locaties.

Waar kunnen we u mee

van dienst zijn?

Wat is uw 

situatie?

Waar kunnen we u mee van dienst zijn?
Ga naar de inhoud