Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bij overlijden
24/7 bereikbaar:

Disclaimer

Disclaimer voor Oleahof Uitvaartzorg
Oleahof Uitvaartzorg (Kamer van Koophandel: 37068926), hierna te noemen Oleahof, verleent u hierbij toegang tot Oleahof.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Oleahof behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op Oleahof.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Oleahof.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

Oleahof spant zich in om de inhoud van Oleahof.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Voor op Oleahof.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Oleahof nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Oleahof.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Oleahof, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Voornaam Achtenaam
Functie

Wij zijn er

voor u in de regio

Oleahof Uitvaartzorg is werkzaam in de gehele kop van Noord-Holland. Wij beschikken over twee eigen locaties.

Waar kunnen we u mee

van dienst zijn?

Wat is uw 

situatie?

Waar kunnen we u mee van dienst zijn?
Ga naar de inhoud