Slider shadow
Bij overlijden: 0223 - 633 221

Disclaimer

Disclaimer voor Olea Hof Uitvaartzorg
Olea Hof Uitvaartzorg (Kamer van Koophandel: 37068926), hierna te noemen Olea Hof, verleent u hierbij toegang tot OleaHof.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Olea Hof behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op OleaHof.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van OleaHof.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
Olea Hof spant zich in om de inhoud van OleaHof.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
Voor op OleaHof.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Olea Hof nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Olea Hof.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Olea Hof, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.