Logo  Logo  Logo

Uitvaartwensen vastleggen

Niet iedereen komt plotseling te overlijden. Sommige mensen denken tijdens het ziekbed na over het naderende afscheid en hebben specifieke uitvaartwensen.

Deze uitvaartwensen bieden geen wettelijke verplichting maar worden over het algemeen, uit eerbied voor de overledene, door de nabestaanden gerespecteerd. Geef van tevoren goed bij uw nabestaanden aan waar u uw uitvaartwensen heeft opgeborgen. Eventueel kunt u uw uitvaartwensen ook bij ons vastleggen. 

U kunt het uitvaartwensenformulier onderaan downloaden of direct naar ons doorsturen door onderstaand formulier in te vullen.


Uitvaartwensen online vastleggen

Stap 1: Persoonlijke gegevens

Heeft u informatie nodig?

Dag en nacht persoonlijk contact
Bel: 0223 - 633 221