Slider shadow
Bij overlijden: 0223 - 633 221

Uitvaartverzekeringen

Veiligstellen biedt zekerheid

3 soorten verzekeringen

  1. Naturaverzekering: de verzekeraar levert de diensten die in het pakket zijn opgenomen. Maar de naturapakketverzekering dekt lang niet alle kosten. Gebruikelijk is daarom naast deze verzekering een naturabedrag- of sommenverzekering af te sluiten.
  2. Naturabedragverzekering: bij overlijden wordt een vast bedrag uitgekeerd dat aan de uitvaart moet worden besteed.
  3. Sommenverzekering: bij overlijden wordt een vast bedrag uitgekeerd dat nabestaanden vrij kunnen besteden.

Keuzevrijheid

Met een naturapakket/-bedrag lijkt alles geregeld, maar dat is lang niet altijd zo. Ook al wordt u verplicht door uw verzekeraar met een bepaalde uitvaartondernemer in zee te gaan, bent u zelf nog vrij om de uitvaart door ons te laten regelen. De verzekeraar keert u dan rechtstreeks het bedrag uit, waar u recht op heeft.

Bent u voldoende verzekerd?

Er zijn diverse mogelijkheden om u tegen de kosten van een uitvaart te verzekeren. Een van de belangrijkste vragen hierbij is: Wat zijn uw wensen met betrekking tot de uitvaart?

Persoonlijk advies

Wij onderkennen het belang dat de consument heeft om een passende voorziening te treffen voor de uitvaart. Niet alleen een uitvaartverzekering maar ook een storting in ons Depositofonds kan daarom interessant zijn om de kosten van een uitvaart te dekken.

Medewerkers van Oleahof Uitvaartzorg kunnen aan de hand van de door u vastgelegde wensen een begroting maken betreffende de hoogte van de uitvaartkosten.

Belt u ons gerust voor een eventueel advies: 0223-633221 of via ons contactformulier