Slider shadow
Bij overlijden: 0223 - 633 221

Testament

Uw nalatenschap zwart op wit

Wanneer u overlijdt en u heeft geen testament, dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van het versterferfrecht. Hierin staat aangegeven wie recht hebben op uw vermogen. Deze rechthebbenden zijn uw erfgenamen. In een testament kunt u afwijken van de standaardregels van het versterferfrecht. U kunt bijvoorbeeld een of meer erfgenamen uitsluiten of voorwaarden en bepalingen opleggen aan de erfgenamen.

Opmaken door notaris

Een testament laat u opmaken door een notaris. De notaris laat bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag inschrijven dat u een testament heeft opgemaakt.