Slider shadow
Bij overlijden: 0223 - 633 221

Lidmaatschap uitvaartvereniging

Lidmaatschap opgeheven en rechten behouden

Uitvaartvereniging Den Helder is een paar jaar geleden ontbonden. De jaarlijkse contributie is daarbij komen te vervallen. Echter de voordelen die voortvloeiden uit het vroegere lidmaatschap zijn behouden. U blijft bij ons ingeschreven staan als lid en houdt het recht op de lidmaatschapskorting van € 225,- als de uitvaart door ons wordt geregeld.