Slider shadow
Bij overlijden: 0223 - 633 221

De uitvaart

Waardig afscheid belangrijk

Luisteren, adviseren en het inwilligen van wensen zijn belangrijke aspecten bij het regelen van een uitvaart. De persoonlijke betrokkenheid van onze uitvaartleiders schept een vertrouwensband waarbij zorgvuldigheid en discretie voorop staan.

Het realiseren van een mooie, dierbare herinnering wordt door de nabestaanden van grote waarde geacht.