Slider shadow
Bij overlijden: 0223 - 633 221

Akte van overlijden

Een van de formaliteiten die na het overlijden dient plaats te vinden is het melden van het overlijden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Hiervoor zal een akte van overlijden worden opgemaakt. Oleahof Uitvaartzorg verzorgt de aangifte van overlijden voor u.